Buro StAAT

StAAT is in 2004 opgericht door Anneke Treffers Architect AvB.
Haar passie voor woningbouw en haar jaren lange ervaring hierin, deed haar besluiten om StAAT specifiek op dit werkveld te richten.
Een werkveld dat zich uitstrekt van stedenbouw tot aan het interieur.

StAAT onderscheidt hierin drie ontwerpopgaven:

Het ontwerp als bouwopgave
Vanuit het programma van eisen en vanuit de locatie wordt een ontwerp gemaakt en vertaald naar een bouwplan. Dit altijd in nauw overleg met de opdrachtgever en aannemer.

 Het ontwerp als onderzoek
In het stedenbouwkundige  werkveld is ontwerpen als onderzoek een middel om tot inzicht te komen over de mogelijkheden van een locatie. Dit kan ook gelden voor een enkel gebouw waar een herstemming voor moet worden gevonden.

Het ontwerp als catalysator
Om een onwerpproces van een complexe stedenbouwkundige opgave met veel partijen te kunnen sturen kan een ontwerp als catalysator worden ingezet. Het ontwerp is hierbij geen einddoel maar een middel om de discussie op gang te brengen.

Voor welke ontwerpopgave StAAT ook wordt gesteld, steeds weer is het uitgangspunt om een bijdrage te leveren aan een leefomgeving waar mensen zich thuis voelen.